සහකරු හෝ සහකාරිය සමඟ විවාහ පරීක්ෂාව!

පහත කරුණු සහිත ඔබට සුවිශේෂී සිංහල පරිවර්තන වාර්තාව

ප්‍රධාන පොරොන්දම් පරීක්ෂාව

මෙහිදී අප, විවාහයට බලපාන ඉතා වැදගත් පොරොන්දම් සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.

කුජ දෝෂ පරීක්ෂාව

මෙහිදී අප ලග්නයට, චන්ද්‍රයාට, සිකුරාට අනුව තුන් ආකාරයට කුජ දෝෂ පරික්ෂා කරනු ලැබේ.

පාප ග්‍රහයින් පරීක්ෂාව

මෙහිදී අප, ඔබ දෙපලගේ හඳහන පරික්ෂා කර පාප ග්‍රහයින්ගෙන් දෝෂ ඇත්දැයි බැලීම.

දශා සන්ධි පරීක්ෂණය

ඔබ දෙපලම ගෙවන දශා අනුව ඉදිරි කාලය ගැලපීම සිදුවේදැයි පරික්ෂා කිරීම.

ඔබගේ හඳහන දින 4ක් ඇතුලත ඔබගේ නිවසටම

20,000කට අධික පාරිභෝගික විශ්වාසය ! සියලූ කරුණු අඩංගු සිංහලට පරිවර්ථනය කරන ලද පිටු 6ක වාර්ථාව

වාර්ථාව ලබා ගැනීමේදී මුදල් ගෙවන්න
Cash On Delivery
Rs.1250/-Rs. 850/-
Delivery within 4 days
ඊමේල් වාර්ථා සදහා විශේෂ වට්ටම්
Pay online
Rs.850/-Rs. 500/-
Email within 2 days

අප ගැන

අප ආයතනය නවීන ජ්‍යොතිෂ සේවාවන් ඔබගේ නිවසටම ලබාදීමේ අරමුණින් 2000 වසරේදී පිහිටුවන ලදී. .

අවුරුදු 33 ක ඉන්දීය ජෝතිෂ දැනුම හා පර්යේෂණ මත පදනම්ව ඔබට ම සුවිශේෂී වූ ඵලාඵල වාර්තාවක් අප විසින් ලබා දෙන්නෙමු

මේ සඳහා AVFT (rerala India) ආයතනය මගින් කුණ්ඩලී ඉන්දීය ජෝතිෂ දැනුම සපිරි වාර්තාව නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ අප වෙත ලබා දෙයි

සේවාව ලබා ගත් අය අපගේ ෆෙස්බුක් ගිණුමේ තැබූ අදහස්

20,000කට අධික පාරිභෝගික විශ්වාසය !

Contact Us

A2018
Kottawa,Pannipitiya

0779079004

Loading
Your message has been sent. Thank you!

සේවාව ලබා ගත් අය අපගේ ෆෙස්බුක් ගිණුමේ තැබූ අදහස්

20,000කට අධික පාරිභෝගික විශ්වාසය !

Contact Us

A2018
Kottawa,Pannipitiya

0779079004

Loading
Your message has been sent. Thank you!